עשר שנים של יצירה
תשע"ב - תשפ"ב
מכון 'שערי יצחק' הוקם בשנת תשע"ב בירושלים ת"ו, למטרת הוצאת ספרים בתחום הנגלה והנסתר ברמה גבוהה ודייקנית המאירה את עיני הלומדים, מפירושים על הש"ס וההלכה עד לספרי קבלה וחסידות ומפרשיהן. במסגרת המכון רוכזו עשרות תלמידי חכמים רשומים ונבחרים העמלים לפענח ולערוך ולהכין כתבים אלו לדפוס, תחת פיקוח ממביני דבר מהשורה הראשונה.

מעיקרי פעילות המכון אשר הקנתה לו שם טוב בעולם התורה, היא הוצאת סדרת כתבי האר"י השלם הכוללים כ"א כרכים בחידוש הדפוסים הישנים וספרים מכתבי יד, המעוטרים במפרשים היסודיים ואלפי הגהות ומראי מקומות המאירים את עיני הלומדים.

גולת הכותרת היא 'ישיבת שערי יצחק' תכב"ץ, אשר בראשה עומד הגאון המקובל רבי מאיר יוחנן אלקובי שליט"א, ובמסגרתה לומדים אברכים מופלגים מידי יום ביום, דבר מיוחד הקובע ברכה לעצמו הם שיעורי ראש הישיבה בתורת הסוד, הנמסרים מידי לילה לרבנים תלמידי חכמים, השקפתו בנושא זה שרק ת"ח ראויים יוכלו להשתתף בהם.


Coi בניית אתרים
0
דף הבית