שער הכונות

שער הכונות

שער השישי מהשמונה שערים שערך וסידר מוה"ר שמואל ויטאל זלה"ה ממה שחיבר מו"ר אביו המקובל האלה'י מוה"ר חיים ויטאל זלה"ה. הספר ערוך באותיות חדשות מרובעות ומאירות עינים, נוסף עליו מדור "הגהות וציונים" הכולל בתוכו הערות ומראי מקומות רבים מהתנ"ך, ש"ס ומדרשים, וגם מן הזוהר הקדוש וכתבי הרב ז"ל בשמונה שערים ושאר כתבי הקודש. הוצב כותרת "מזולתו" לפני כל דרוש ששמע מהרח"ו מהתלמידים. יחד עם זאת ציונו בשולי הגליון מספרי דפי הדפוס הישן. בנוסף לכך הובא על הדף את הפירוש הבהיר והנודע "יפה שעה" למוהרש"ך ז"ל, עם "הגהות וביאורים" למוה"ר מנחם מענכין היילפרין ז"ל. הובאו "הגהות הרש"ו ז"ל" במדור בפני עצמו, ובסוף הספר קובץ חשוב הנקרא בשם "ילקוט מפרשים" אשר בו הובאו בפונדק אחד ליקוט רחב מספרי המפרשים ז"ל, והם "אמת ליעקב קונטרס שפת אמת", "שמן ששון", "דברי שלום", "מעיל אליהו", "הגהות השד"ה ז"ל", "הגהות היר"א" ו"הגהות השב"ח". ואחריהם בנפרד קצבנו "הגהות הרש"ש" על שער הכוונות שנעתקו בספרו נהר שלום.

מחיר משלוח: 25 ₪


110

Coi בניית אתרים
0
דף הבית
המוצר התווסף לסל בהצלחה!
המשך בקניות עבור לקופה